Oferta Przemyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Innowacji

Zakres świadczonych usług przez Inkubator obejmuje:

Wsparcie Infrastrukturalne

W Inkubatorze Przedsiębiorczości, zlokalizowanym w centrum miasta Przemyśla udostępniamy przedsiębiorcom komfortowe stanowiska biurowe wyposażone w wysokiej jakości sprzęt komputerowy wraz z dostępem do Internetu. W cenie najmu znajduje się również pakiet profesjonalnych usług doradczo-informacyjnych:

 • dyżur doradcy w zakresie prawa, finansów i księgowości, informatyka
 • usługa informacyjna – udzielanie informacji o pożyczkach dofinansowanych ze środków publicznych na założenie lub rozwinięcie działalności gospodarczej;
 • usługa finansowa – udzielanie pożyczek na założenie lub rozwój działalności gospodarczej finansowanych ze środków publicznych.

Wsparcie techniczne na powierzchniach wspólnych

W Inkubatorze Przedsiębiorczości znajduje się w pełni wyposażona przestrzeń wspólna, czyli pomieszczenia socjalne oraz zaplecze biurowo-techniczne. Nowoczesne wnętrze jest dogodnym miejscem do inspirujących rozmów i wymiany doświadczeń pomiędzy przedsiębiorcami ulokowanymi w Inkubatorze.

 • Wynajem Sali szkoleniowej

Zlokalizowana na I piętrze budynku, nowoczesna sala konferencyjna na 50 osób, wyposażona w projektor sufitowy, ekran zwijany, zestaw nagłaśniający oraz laptopy szkoleniowe przeznaczona jest do realizacji przedsięwzięć edukacyjnych, doradczych oraz promocyjno-specjalistycznych. Jest również wykorzystywana przez inkubowane Przedsiębiorstwa do własnych celów biznesowych lub zarządczych, np. spotkań biznesowych, kooperacyjnych, spotkań wspólników.

 • Udostępnienie urządzeń wielofunkcyjnych, plotera, drukarki 3D, skanera 3D

Klienci Inkubatora nie muszą ponosić kosztów zakupu i serwisowania urządzeń mogą korzystać z udostępnionych urządzeń wielofunkcyjnych, plotera, drukarki 3D oraz skanera 3D oszczędzają również czas, potrzebny na utrzymywanie sprzętu w odpowiednim stanie technicznym.

Wsparcie reklamowe i promocyjne

Inkubowani przedsiębiorcy korzystają z reklamy na stronie internetowej Inkubatora. Mają możliwość zamieszczenia podstawowych informacji o swojej działalności, danych kontaktowych, logotypu i linku do swojej strony internetowej. Promując Inkubator, promujemy również Twoją firmę.

Usługi podstawowe

 • Doradztwo dotyczące aspektów prawnych związanych z działalnością gospodarczą.

Inkubowani Przedsiębiorcy otrzymują profesjonalne doradztwo prawne. Konsultacje z radcą prawnym, specjalizującym się w prawie gospodarczym i obsłudze przedsiębiorstw odbywają się w ustalonych terminach według harmonogramu podanego przez Operatora.

 • Doradztwo dotyczące aspektów związanych z informatyką.

Doradztwo informatyczne obejmuje kwestie techniczno-sprzętowe oraz bieżące doradztwo w zakresie rozwoju inkubowanych firm.   W dzisiejszym świecie dynamicznych zmian i podejmowania błyskawicznych decyzji biznesowych firmy, które chcą zyskać przewagę konkurencyjną, muszą mieć zdolność szybkiego przystosowywania się do obecnie panujących warunków w swoim otoczeniu biznesowym. Jednocześnie powinny mieć dostęp do wiedzy informatycznej odpowiadającej na ich potrzeby i rodzaj prowadzonej działalności. Konsultacje z informatykiem odbywają się w ustalonych terminach według harmonogramu podanego przez Operatora.

 • Doradztwo dotyczące aspektów finansowo-księgowych.

Inkubowani Przedsiębiorcy otrzymują profesjonalne wsparcie doradcze z zakresie finansowo-księgowym. Konsultacje z księgową odbywają się w ustalonych terminach według harmonogramu podanego przez Operatora.

Usługi Specjalistyczne (bezpłatne)

 • usługa szkoleniowa – szkolenie dla osób zamierzających założyć własną działalność gospodarczą;

 „Spotkanie z biznesem” – warsztaty dotyczące generowania pomysłów na działalność gospodarczą oraz z podstaw prowadzenia własnego biznesu. Szkolenia 1 dniowe (8 godzin lekcyjnych) skierowane do osób planujących założyć własną działalność gospodarczą.

 • usługa informacyjna – udzielanie informacji o pożyczkach dofinansowanych ze środków publicznych na założenie lub rozwinięcie działalności gospodarczej;

Usługa skierowana, w szczególności do osób planujących założyć własną działalność gospodarczą. Ma na celu przekazanie kompleksowej informacji na temat oferty pożyczek dofinansowanych ze środków publicznych na założenie lub rozwinięcie działalności gospodarczej, w tym kryteriów ubiegania się i zasad przygotowania wymaganych dokumentów.

 • usługa finansowa – udzielanie pożyczek na założenie lub rozwój działalności gospodarczej finansowanych ze środków publicznych;

Usługa polegająca na pośrednictwie w udzielaniu pożyczek na za założenie lub rozwinięcie działalności gospodarczej finansowanych ze środków publicznych.

 • usługa informatyczna – usługa polega na pomocy w identyfikacji realnych potrzeb przedsiębiorców staramy się dopasować do nich kompleksowe rozwiązania na najwyższym poziomie;

Doradzamy i pomagamy, jak wykorzystywać atuty nowoczesnych technologii, aby nie stać w miejscu i stale sukcesywnie się rozwijać. Koncentrujemy się na pozyskiwaniu wiedzy i najnowszych rozwiązań dostępnych na rynku, bo wiemy, że na rozwój mają znacznie większe szanse firmy rozwinięte cyfrowo, które korzystają z technologii informatycznych oraz narzędzi informatycznych takie jak sprzęt komputerowy i oprogramowanie, tworzenie aplikacji i stron internetowych, podpis elektroniczny, hosting, urządzenia fiskalne.

Usługi specjalistyczne świadczone (odpłatnie)

 • usługa doradcza – przygotowanie biznes planu dotyczącego rozpoczynania działalności gospodarczej;

Usługa skierowana do osób planujących założyć własną działalność gospodarczą. Polega na kompleksowym przygotowaniu biznes planu dotyczącego podejmowanej działalności gospodarczej.

 • usługa doradcza – przygotowanie wniosku o dotację na założenie lub rozwinięcie działalności gospodarczej;

Usługa skierowana do osób planujących założyć własną działalność gospodarczą lub przedsiębiorców. Polega na kompleksowym przygotowaniu wniosku o dofinansowanie do programów finansowanych ze środków publicznych, w tym Unii Europejskiej.

 • usługa rekrutacji pracowników;

Usługa polega na kompleksowej obsłudze przy rekrutacji pracowników przez przedsiębiorców usytuowanych w Inkubatorze. Obejmuje ustalenie z przedsiębiorcą zakresu kompetencji i umiejętności poszukiwanego pracownika, przygotowanie i aktywację ogłoszeń rekrutacyjnych, monitoring i selekcję aplikacji kandydatów, przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami – indywidualne rozmowy z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi (m.in. wywiady, testy kompetencyjne).

 • Audyt bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa;

Usługa polega na weryfikacji m.in.: jak zachowania pracowników wpływają na bezpieczeństwo firmy, analizuje wykorzystywane w sieci rozwiązania oraz ich konfigurację. Wszystko po to, by wykryć potencjalne niebezpieczeństwa i skutecznie im zapobiegać. O właściwy przebieg audytu dbają wykwalifikowani, specjaliści mają duże doświadczenie poparte wysokimi kompetencjami w audytowaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, ochrony danych osobowych i oceny ryzyka ciągłości działania. Przeprowadzając audyty korzystają z najlepszych rozwiązań IT do skanowania sieci i wyszukiwania podatności.

 • Prowadzenie Księgowości

Dodatkowym wsparciem jest obsługa rachunkowo-księgowa usługa ta realizowana jest przez firmy zewnętrzne, (odpłatnie) na podstawie odrębnych umów, które świadczą pełen zakres usług księgowych, podatkowych i kadrowo płacowych. Klienci Inkubatora otrzymują dostęp do listy potencjalnych usługodawców wraz z podstawowymi informacjami na temat oferty, z której wybierają podmiot najlepiej spełniający ich potrzeby.