W imieniu Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Przemyślu zapraszamy na bezpłatne webinarium „Biznesplan dla rozpoczynających działalność gospodarczą – etapy ubiegania się o dotację”

Webinarium odbędzie się 23 lutego 2021 r. od 11:00 do 12:00 za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia (imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mailowy oraz tytuł spotkania) na adres: lpi.przemysl@podkarpackie.pl i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora.

Zgłoszenia przyjmowane są do 22 lutego 2021 r. do 15:30. Link do webinarium zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia (tj. 23 lutego 2021 r.).

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę webinarium.

Webinarium skierowane jest do osób dorosłych rozważających rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej przy wsparciu funduszy europejskich i chcących zapoznać się z zagadnieniami z zakresu opracowania biznes planu na rozpoczęcie dzielności gospodarczej.

Program webinarium:

1. Zasady składania biznesplanu

2. Ocena formalna biznesplanów

3. Ocena merytoryczna biznesplanów

4. Struktura biznesplanu

Po webinarium będzie możliwość zadawania pytań.

Organizator webinarium:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Przemyślu ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl tel.: 798 771 080, 798 771 524 e-mail lpi.przemysl@podkarpackie.pl

Szczegółowe informacje na stronie: http://fundusze.podkarpackie.pl/index.php/39-gpi-rzeszow/1916-bezplatne-webinarium-biznesplan-dla-rozpoczynajacych-dzialalnosc-gospodarcza-etapy-ubiegania-sie-o-dotacje