Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Przemyślu zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne nt. „Fundusze Europejskie na podnoszenie kwalifikacji”.

Spotkanie odbędzie się 15 maja 2024 r., od godziny 10:00 do 12:00 w Przemyskim Inkubatorze Przedsiębiorczości i Innowacji, ul. Ratuszowa 10A, Przemyśl (sala szkoleniowa I piętro).

Rejestracja na spotkanie odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który znajduje się poniżej. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Rejestracja na spotkanie:

Przemyśl godz. 10.00 – 12.00 – formularz zgłoszeniowy

Spotkanie informacyjne skierowane jest do osób powyżej 18 roku życia, które są zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podniesieniem swoich kompetencji ale także do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz pracodawców nie będący przedsiębiorcami, posiadających swoją siedzibę, oddział lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej na obszarze woj. podkarpackiego oraz pracowników tych podmiotów.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach min. 3 dni przed spotkaniem. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, oraz sprawną obsługę spotkania.

Szczegółowa agenda spotkania, lokalizacja oraz kontakt do organizatorów znajdują się w załączniku.

Wydarzenia organizowane są w ramach obchodów 20-lecia Polski w Unii Europejskiej.

Załączniki:

Przemyśl Program 15.05.2024

Klauzula informacyjna RODO