Przemyski Inkubator Przedsiębiorczości i Innowacji swoją ofertę kieruje do przedsiębiorców z branży informatycznej i telekomunikacyjnej (ICT) ma na celu dostarczanie rozwiązań z tego zakresu praktycznie całej gospodarce i społeczeństwu, w tym szczególne wyłonionym inteligentnym specjalizacjom.

Oferta skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które działają na rynku nie dłużej niż dwa lata i zamierzają prowadzić lub prowadzą działalność gospodarczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Przemyśl, regionu powiatu przemyskiego oraz województwa podkarpackiego.

 Główny obszar specjalizacji wspomagającej objęty wsparciem przez Inkubator to działalność związana z oprogramowaniem oraz działalność badawczo-rozwojowa bezpośrednio związana z szeroko rozumianym sektorem ICT, ukierunkowana na wdrażanie wyników badań w produkcji i w społeczeństwie.

Technologie informacyjne i telekomunikacyjne, to rodzina technologii przetwarzających, gromadzących i przesyłających informacje w formie elektronicznej.

Szczególnym wsparciem są objęte rozwiązania, które wpisują się w międzynarodowe trendy w tej dziedzinie, a więc m.in. w takich obszarach, jak:

Obszar inteligentnej specjalizacji wspomagającej „Informacja i telekomunikacja” (ICT) będzie bezpośrednio wspomagał rozwój wiodących inteligentnych specjalizacji regionu całego Podkarpacia (lotnictwo i kosmonautyka, jakość życia i motoryzacja), co wynika bezpośrednio z wszechobecności technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych w niemal wszystkich obszarach funkcjonowania dzisiejszych społeczeństw i gospodarek.