Przedstawiamy Państwu cennik podstawowych płatnych usług, które Przemyski Inkubator
oferuje w ramach swojej działalności:

* Podane ceny są cenami netto do których należy doliczyć podatek VAT wynoszący 23%

Przedsiębiorca zobowiązany jest również do uiszczania podatku od nieruchomości,
dotyczącego powierzchni wynajętej części budynku, proporcjonalnie do zajmowanej
powierzchni wraz z odpowiadającym im udziałem w gruntach i budowlach do kasy Gminy
Miejskiej Przemyśl.