Przemyski Inkubator Przedsiębiorczości i Innowacji w Przemyślu we współpracy z Akademickim Biurem Karier Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu zaprasza na bezpłatne warsztaty dotyczące generowania pomysłów na działalność gospodarczą oraz z podstaw prowadzenia własnego biznesu pn. „Spotkanie z biznesem”.

Warsztaty przeznaczone są dla osób, które planują założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą. Podczas warsztatów będzie można nabyć wiedzę i umiejętności potrzebne do świadomego założenia i prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej.

Warsztaty odbędą się 17 czerwca 2021 r. od 9:00 do 16:00 w Przemyskim Inkubatorze Przedsiębiorczości i Innowacji w Przemyślu. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej oraz przesłanie zgłoszenia na adres: biuro@inkubatorprzemyski.pl.

Ilość miejsc ograniczona !!!

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w warsztatach uprzejmie prosimy o powiadomienie nas o tym fakcie nie później niż 3 dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia.


Program warsztatów:

Moduł I: Sporządzanie biznes planu

1.1. Informacje o przedsiębiorcy,

1.2. Opis przedsięwzięcia,

1.3. Analiza marketingowa,

1.4 Analiza finansowa,

1.5. Plan organizacyjny,

1.6. Analiza SWOT.

Moduł II: Rejestracja firmy – działania obowiązkowe i fakultatywne

3.1. Uzyskanie profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego,

3.2. Metody rejestracji firmy w CEIDG,

3.3. Wypełnianie wniosku o rejestrację firmy,

3.4. Określenie rodzaju działalności gospodarczej,

3.5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych:

– zgłoszenie osoby ubezpieczonej,

– zasady korzystania z ulgi,

3.6. Urząd Skarbowy,

3.7. Rachunek bankowy,

3.8. Pieczątka firmowa,

3.9. Inspekcja Sanitarna,

3.10. Inspekcja Pracy.

Moduł III: Formy opodatkowania – podstawowe zasady

4.1. Karta podatkowa,

4.2. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,

4.3. Podatkowa księga przychodów i rozchodów:

– podatek progresywny,

– podatek liniowy,

4.4. Księgowość pełna,

4.5. Podatek VAT.

Organizator zastrzega sobie prawo dokonania niewielkich zmian w szczegółowym programie szkolenia.

Organizator:

Przemyski Inkubator Przedsiębiorczości i Innowacji

ul. Ratuszowa 10 A, 37-700 Przemyśl

tel.: 695 912 844, 695 088 397

e-mail: biuro@inkubatorprzemyski.pl