Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza przedsiębiorców z Przemyśla na kolejne spotkanie w formie śniadania biznesowego pt.

„Instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców tworzących miejsca pracy oraz wymagania związane z zatrudnianiem cudzoziemców”
organizowane w ramach cyklu „Przemyskie spotkania biznesu”

Spotkanie odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2023 r.

PROGRAM SPOTKANIA:

9:00 – 9:15
Przywitanie Uczestników

9:15 – 9.45
 „Aktualne formy wsparcia tworzenia miejsc pracy przez przedsiębiorców dostępne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu” – Prezentacja: Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu

9.45 – 10.00
„Krajowy Fundusz Szkoleniowy – dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ” – Prezentacja: Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu

10:00 – 10:30
Panel dyskusyjny – pytania i odpowiedzi

10:30 – 11:00
„Zatrudnianie cudzoziemców – podstawowe wymagania wobec pracodawców” – Prezentacja: Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie

11:00 – 12:00
Panel dyskusyjny – podsumowanie spotkania

MIEJSCE SPOTKANIA:

Ośrodek Szkoleniowy PCEN „Belferek”, Przemyśl, ul. Kraszewskiego 5

ZGŁOSZENIA:

Osoby zainteresowane uczestnictwem w śniadaniu, proszone są o przesłanie potwierdzenia udziału dostępnego pod linkiem: https://www.razemzmieniamyprzemysl.parr.pl/ na adres rzp@parr.pl lub złożenie osobiście w siedzibie PARR S.A. (Przemyśl, ul. ks. Piotra Skargi 7/1, pokój nr 314, II piętro) do dnia 12.04.2023, do godz. 16.00.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje pod nr. telefonu 578 363 196

Spotkanie jest organizowane w ramach projektu pt. „Razem zmieniamy Przemyśl”, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 w ramach Programu „Rozwój Lokalny”.