Miło nam jest poinformować, że do Inkubatora przyjmowani będą również przedsiębiorcy spoza branży informacja i telekomunikacja (ICT), których profil działalności jest zgodny z pozostałymi inteligentnymi specjalizacjami wskazanymi w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3) tj. lotnictwo i kosmonautyka, jakość życia oraz motoryzacja. 

Zapraszamy firmy z takich specjalizacji jak:

Inteligenta specjalizacja lotnictwo i kosmonautyka – lotnictwo to ogół zagadnień (technicznych, technologicznych, organizacyjnych, marketingowych, procesowych, itd.) związanych z wszelkiego rodzaju statkami powietrznymi. Kosmonautyka jest to zespół wielu dziedzin nauk technicznych, które zajmują się zagadnieniami związanymi z lotami poza atmosferę Ziemi oraz poznawaniem przestrzeni kosmicznej i znajdujących się w niej obiektów. 

Inteligentna specjalizacja jakość życia to kompleks obszarów aktywności i rozwiązań, wzajemnie powiązanych, nakierowanych na stworzenie nowego, zrównoważonego modelu funkcjonowania społeczeństwa i ekosystemu, obejmującego mobilność – multimodalny transport, klimat i energię, żywność najwyższej jakości biologicznej i zdrowotnej, energooszczędne budownictwo, zrównoważoną turystykę, technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT). 

Inteligentna specjalizacja motoryzacja – jest to szeroko rozumiana działalność w zakresie produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz taboru szynowego, a także wytwarzania produktów, które finalnie są wykorzystywane w produkcji sektora motoryzacyjnego.