Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Przemyślu zaprasza na bezpłatne webinarium „Wsparcie z Funduszy Europejskich dla przedsiębiorstw (MŚP)”.

Webinarium odbędzie się 9 czerwca 2021 r. od 11:00 do 12:00 za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia (imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mailowy oraz tytuł spotkania) na adres: lpi.przemysl@podkarpackie.pl i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora.

Zgłoszenia przyjmowane są do 9 czerwca 2021 r. do 7:30. Link do webinarium zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia (tj. 9 czerwca 2021 r.).  

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę webinarium.

Webinarium skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które planują pozyskać wsparcie z funduszy europejskich na rozwój działalności gospodarczej. Zapraszamy również przedsiębiorców działających w branży turystycznej i okołoturystycznej zainteresowanych skorzystaniem z preferencyjnej pożyczki.

Program webinarium:

1. Powitanie uczestników, informacje organizacyjne. Wprowadzenie w tematykę spotkania.

2. Pożyczka Standardowa – Innowacyjna (Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020) – Dyrektor Regionalnej Izby Gospodarczej w Stalowej Woli – Pani Jolanta Płachcińska.

3. Pożyczka na rozwój turystyki w ramach projektu „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka” – specjalista z Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości – Pan Dariusz Blicharz.

4. Przedstawienie oferty Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

W trakcie webinarium będzie możliwość zadawania pytań.

Organizator webinarium:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Przemyślu  
ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl 
tel.: 798 771 080, 798 771 524
e-mail lpi.przemysl@podkarpackie.pl