Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Przemyślu zaprasza na bezpłatne webinarium „Wsparcie z Funduszy Europejskich dla przedsiębiorstw (MŚP)”. Webinarium odbędzie […]
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Przemyślu zaprasza na bezpłatne webinarium „Fundusze Europejskie na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób poniżej […]
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Przemyślu zaprasza na bezpłatne webinarium „Rozwój przedsiębiorczości – Przemyski Inkubator Przedsiębiorczości i Innowacji”. Webinarium […]