Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Przemyślu zaprasza na bezpłatne webinarium nt. „Kredyt ekologiczny FENG – wsparcie przedsiębiorstw w zwiększaniu […]
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Przemyślu zaprasza na bezpłatne webinarium „Nowa perspektywa finansowa na lata 2021-2027 – aktualne konkursy […]
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Przemyślu zaprasza na bezpłatne webinarium „Wsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP w formie dotacji”. Webinarium […]
Bezpłatne webinarium „Kursy, szkolenia zawodowe z Funduszami Europejskimi – aktualne projekty”. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Przemyślu zaprasza na […]
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Przemyślu zaprasza na bezpłatne webinarium pn. „Podkarpacka Akademia Startupów – finansowanie młodych innowacyjnych firm” […]
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Przemyślu zaprasza na bezpłatne webinarium „Wsparcie z Funduszy Europejskich dla przedsiębiorstw (MŚP)”. Webinarium odbędzie […]
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Przemyślu zaprasza na bezpłatne webinarium „Fundusze Europejskie na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób poniżej […]
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Przemyślu zaprasza na bezpłatne webinarium „Rozwój przedsiębiorczości – Przemyski Inkubator Przedsiębiorczości i Innowacji”. Webinarium […]