Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Przemyślu zaprasza na bezpłatne webinarium nt. „Kredyt ekologiczny FENG – wsparcie przedsiębiorstw w zwiększaniu efektywności energetycznej”. W trakcie webinarium omówione zostaną założenia oraz podstawowe zasady naboru w ramach Działania 3.1 Kredyt Ekologiczny z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027.

W spotkaniu weźmie udział przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego.

Webinarium odbędzie się 11 lipca 2023 r., od godziny 10:00 do 11:20 za pośrednictwem platformy ClickMeeting. 

Rejestracja na webinarium odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Potwierdzenie wysyłane zostanie na adres mailowy, który podany został w formularzu zgłoszeniowym. W sytuacji nieotrzymania wiadomości z potwierdzeniem rejestracji prosimy o kontakt telefoniczny z organizatorem.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w webinarium pomimo wcześniejszej rejestracji prosimy o przesłanie informacji na adres mailowy organizatora. Pozwoli to na udział w webinarium innym chętnym osobom z listy rezerwowej.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę webinarium.

Webinarium skierowane jest do przedsiębiorców zainteresowanych aplikowaniem do działania dotyczącego efektywności energetycznej.

Program spotkania w załączeniu.

Organizator webinarium:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Przemyślu  
ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl 
tel.: 798 771 080, 798 771 524
e-mail pife.przemysl@podkarpackie.pl

W załączniku klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.