Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Przemyślu zaprasza na bezpłatne webinarium „Fundusze Europejskie na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób poniżej 30 roku życia, które utraciły pracę w wyniku COVID”.

Webinarium odbędzie się 29 marca 2021 r. od 11:00 do 12:00 za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia (imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mailowy oraz tytuł spotkania) na  adres: lpi.przemysl@podkarpackie.pl i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora.

Zgłoszenia przyjmowane są do 29 marca 2021 r. do 7:30. Link do webinarium zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia (tj. 29 marca 2021 r.).  

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę webinarium.

Webinarium szczególnie skierowane jest do osób planujących uruchomienie działalności gospodarczej poniżej 30 roku życia, które utraciły pracę w wyniku COVID. Tematyka webinarium służy wsparciu osób w przygotowaniu wniosku o środki na podjęcie własnej działalności gospodarczej.

Program webinarium:

  1. Powitanie uczestników, informacje organizacyjne. Przedstawienie oferty Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich;
  2. Możliwości pozyskania dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej, środki operatorów wybranych w ramach działania 1.2.1 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020;
  3. Przedstawienie dokumentacji związanej z pozyskiwaniem środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, ścieżka aplikowania o wsparcie.

Po webinarium będzie możliwość zadawania pytań.

Organizator webinarium:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Przemyślu  
ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl 
tel.: 798 771 080, 798 771 524
e-mail lpi.przemysl@podkarpackie.pl