Bezpłatne webinarium „Kursy, szkolenia zawodowe z Funduszami Europejskimi – aktualne projekty”.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Przemyślu zaprasza na bezpłatne webinarium „Kursy, szkolenia zawodowe z Funduszami Europejskimi – aktualne projekty”.

Webinarium odbędzie się 3 lutego 2023 r., od godziny 10:00 do 11:00 za pośrednictwem platformy ClickMeeting. 

Rejestracja na webinarium odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: https://tiny.pl/wlgjd
Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku nie otrzymania wiadomości z potwierdzeniem rejestracji prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 798 771 080, 798 771 524.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę webinarium.

Webinarium skierowane jest do wszystkich zainteresowanych tematem spotkania, którzy z własnej inicjatywy wyrażają chęć zdobycia, uzupełnienia lub podniesienia swoich kompetencji zawodowych.

Program webinarium:

  1. Przywitanie uczestników, omówienie spraw organizacyjnych. Wprowadzenie w tematykę spotkania.
  2. Przedstawienie oferty Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Województwie Podkarpackim.
  3. Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – aktualne projekty.

Po webinarium będzie możliwość zadawania pytań.

Organizator webinarium:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Przemyślu  
ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl 
tel.: 798 771 080, 798 771 524
e-mail lpi.przemysl@podkarpackie.pl

W załączniku klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Klauzula RODO szkolenia >>