Przemyski Inkubator Przedsiębiorczości i Innowacji w Przemyślu zaprasza na bezpłatne warsztaty dotyczące generowania pomysłów na działalność gospodarczą oraz z podstaw prowadzenia własnego biznesu pn. „Spotkanie z Biznesem”.

Podczas warsztatów będzie można nabyć wiedzę i umiejętności potrzebne do świadomego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.
Warsztaty odbędą się 14 marca 2022 r. od 9:00 do 16:00 w Przemyskim Inkubatorze Przedsiębiorczości i Innowacji w Przemyślu.

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego.

Ilość miejsc ograniczona!

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w warsztatach uprzejmie prosimy o powiadomienie nas o tym fakcie nie później niż 3 dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia.

REJESTRACJA ZAKOŃCZONA

Program Warsztatów:
Moduł I
Wsparcie osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej i przedsiębiorców w ramach projektu „Razem zmieniamy Przemyśl” realizowanego przez Przemyską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

1. Planowane formy wsparcia osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej
w ramach przedsięwzięcia „Przedsiębiorczy Przemyśl”.
2. Planowane formy wsparcia przedsiębiorców w ramach przedsięwzięcia „Razem wspieramy lokalny biznes”.

Moduł II
Dofinansowanie na szkolenia pracowników przedsiębiorstw w ramach projektu „Fundusz Usług Rozwojowych – wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego” realizowanego przez Przemyską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

1. Cel projektu.
2. Grupa docelowa projektu.
3. Formy wsparcia.
4. Proces aplikowania o wsparcie.
5. Proces uczestnictwa w projekcie.

Moduł III
„Warm up! – Rozgrzej swój biznes”

1. Opcje pozyskiwania środków na rozwój biznesu.
2. Najważniejsze prawne aspekty funkcjonowania spółek.
3. Podstawy budowy wizerunku firmy.
4. Budowanie relacji wewnątrz firmy.

Moduł IV
Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

1. POPW 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów.
2. POPW 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej
3. POWER 1.2.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy.
4. PROW 6.2 Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Moduł V
Rozwój biznesu

1. Zasady konstruowania projektów inwestycyjnych
2. Pomysły, potrzeby, cele  
3. Konstruowanie projektu
4. Zasady aplikowania
5. Realizacja i rozliczanie projektu

Organizator zastrzega sobie prawo dokonania niewielkich zmian w szczegółowym programie szkolenia.

Organizator:
Przemyski Inkubator Przedsiębiorczości i Innowacji
ul. Ratuszowa 10 A, 37-700 Przemyśl
tel.: 695 912 844, 695 088 397
e-mail: biuro@inkubatorprzemyski.pl