Dzień dobry, 

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje o  rekrutacji do projektu „Zorientowani na biznes” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej I POWER, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w sposób ciągły. 

Dla kogo dotacja?

Projekt skierowany jest do 48 osób (w tym 25 kobiet). Uczestnikami projektu będą wyłącznie osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat (osoby fizyczne, które zamieszkują lub uczą się w województwie podkarpackim w rozumieniu Kodeksu Cywilnego).

Więcej informacji o projekcie: https://rarr.rzeszow.pl/projekty/zorientowani-na-biznes/

Ogłoszenie o naborze – Rekrutacja ciągle trwa >>