Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Przemyślu zaprasza na spotkanie informacyjne pt. „DOTACJE na założenie firmy dla osób powyżej 30 roku życia zamieszkałych na terenie miasta Przemyśla i gminy Żurawica”.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Przemyślu zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt. „DOTACJE na założenie firmy dla osób powyżej 30 roku życia zamieszkałych na terenie miasta Przemyśla i gminy Żurawica”. Wsparcie finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

Termin i miejsce spotkania:

Spotkanie odbędzie się 31 maja 2022 r. od godz. 10:00 do 12:00.
ul. Kościuszki 2 w Przemyślu (parter)

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie zgłoszenia (imię, nazwisko oraz tytuł spotkania) na adres: lpi.przemysl@podkarpackie.pl i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora lub telefonicznie pod numer 798 771 080 lub 798 771 524.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania. 

Spotkanie skierowane jest do osób powyżej 30 roku życia, zamieszkałych na terenie miasta Przemyśla i gminy Żurawica i chcących rozpocząć działalność gospodarczą w województwie podkarpackim. 

W spotkaniu weźmie udział Pani Beata Chudzik – Koordynator projektu „Własna firma – program wsparcia lokalnej przedsiębiorczości” realizowanego przez Przemyską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., która przedstawi szczegóły dotyczące udziału w projekcie.

Program spotkania:

1. Powitanie uczestników i przedstawienie oferty sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.
2. Przedstawienie celu projektu „Własna firma – program wsparcia lokalnej przedsiębiorczości”.
3. Omówienie grupy docelowej i kryteriów kwalifikowalności do projektu.
4. Przedstawienie oferowanych form wsparcia.
5. Przedstawianie etapów rekrutacji, udziału i rozliczenia w projekcie.

Po spotkaniu będzie możliwość zadawania pytań.

Organizator szkolenia:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Przemyślu 
ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl

tel.: 798 771 080, 798 771 524

e-mail lpi.przemysl@podkarpackie.pl

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.