Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Przemyślu zaprasza na bezpłatne webinarium nt. „Aktualne możliwości pozyskania wsparcia dla MŚP z Funduszy Europejskich”. W trakcie webinarium omówione zostaną podstawowe założenia oraz zasady aktualnych naborów wniosków skierowane do MŚP w ramach programu regionalnego i programów krajowych.

Webinarium odbędzie się 23 listopada 2023 r., od godziny 11:00 do 12:00 za pośrednictwem platformy ClickMeeting. 

Rejestracja na webinarium odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
W przypadku nie otrzymania wiadomości z potwierdzeniem rejestracji prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 798 771 080, 798 771 524.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach min. 3 dni przed spotkaniem. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, oraz sprawną obsługę webinarium.

Webinarium skierowane jest do przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem środków na rozwój firmy z Funduszy Europejskich 2021-2027.

Program spotkania:

  • Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.
  • Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027.
  • Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027.
  • Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.

Po webinarium będzie możliwość zadawania pytań.

Organizator webinarium:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Przemyślu  
ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl 
tel.: 798 771 080, 798 771 524
e-mail pife.przemysl@podkarpackie.pl

W załączniku klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.