Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Przemyślu zaprasza na bezpłatne webinarium nt. „Dotacje z Funduszy Europejskich na rozpoczęcie działalności gospodarczej i szkolenia”.

W trakcie webinarium omówione zostaną podstawowe założenia oraz zasady aktualnych naborów wniosków skierowane do osób planujących założyć działalność gospodarczą w ramach programu regionalnego, a także chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

Webinarium odbędzie się 15 grudnia 2023 r., od godziny 11:00 do 12:00 za pośrednictwem platformy ClickMeeting. 

Rejestracja na webinarium odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku nie otrzymania wiadomości z potwierdzeniem rejestracji prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 798 771 080, 798 771 524.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach min. 3 dni przed spotkaniem. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, oraz sprawną obsługę webinarium.

Webinarium skierowane jest do osób zainteresowanych pozyskaniem środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Funduszy Europejskich oraz chcących podnieść kwalifikacje zawodowe.

Program spotkania:

  • przedstawienie oferty Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.
  • możliwości wsparcia na założenie działalności gospodarczej,
  • szkolenia dofinansowane z FE.

Po webinarium będzie możliwość zadawania pytań.

Organizator webinarium:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Przemyślu  
ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl 
tel.: 798 771 080, 798 771 524
e-mail pife.przemysl@podkarpackie.pl

W załączniku klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.