Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rzeszowie zaprasza na bezpłatne szkolenie pn. „1.3 Wsparcie MŚP – Dotacja Typ projektu: Internacjonalizacja MŚP”.
Szkolenie odbędzie się 8 lutego 2024 r. w godzinach od 9:30 do 14:00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, ul. Towarnickiego 3A.

Szkolenie skierowane jest do MŚP prowadzących działalność gospodarczą w sposób zorganizowany i ciągły oraz mające siedzibę lub oddział (w przypadku spółek prawa handlowego) albo stałe/ dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą) na terenie województwa podkarpackiego przez okres nie krótszy niż 24 miesiące.

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące wsparcia przedsiębiorcy (MŚP) w diagnozie jego potencjału w zakresie internacjonalizacji, przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne.

Szczegółowe informacje o szkoleniu dostępne są pod poniższym linkiem:
https://funduszeue.podkarpackie.pl/szczegoly-programu/szkolenia-i-konferencje/bezplatne-szkolenie-pn-1-3-wsparcie-msp-dotacja-typ-projektu-internacjonalizacja-msp

W trakcie szkolenia zostaną zaprezentowane:
Omówienie Działania 1.3 Wsparcie MŚP – Dotacja, Typ projektu: Internacjonalizacja MŚP

o kto może składać wnioski o dofinansowanie,
o na co można otrzymać dofinansowanie,
o kwota dofinansowania,
o terminy i niezbędne dokumenty,
o omówienie kryteriów wybory projektów,
o przedstawienie informacji dotyczących wydatków kwalifikowanych.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Więcej informacji:
Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich
Biuro Informacji o Funduszach Europejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów
tel. 798 771 325