Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Przemyślu zaprasza na bezpłatne webinarium nt. „Dofinansowanie na kursy, szkolenia i studia podyplomowe z programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia – subregion przemyski”.

Webinarium odbędzie się 29 lutego 2024 r., od godziny 11:00 do 12:00 za pośrednictwem platformy ClickMeeting. 
Rejestracja na webinarium odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku nie otrzymania wiadomości z potwierdzeniem rejestracji prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 798 771 080, 798 771 524.
W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach min. 3 dni przed spotkaniem. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, oraz sprawną obsługę webinarium.


Webinarium skierowane jest do osób powyżej 18 roku życia, które są zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podniesieniem swoich kompetencji, osób które zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego K.C.), pracują lub pobierają naukę na terenie powiatów subregionu przemyskiego (SB) tj.: przemyskiego grodzkiego, przemyskiego ziemskiego oraz lubaczowskiego.

Program webinarium:

1.   Rozpoczęcie webinarium i powitanie uczestników.
2. Przedstawienie oferty Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Województwie Podkarpackim.
3.  Wstęp do Działania FEPK.07.14 Wsparcie osób dorosłych w zdobywaniu i uzupełnianiu kwalifikacji.
4.    Szczegółowe omówienie projektu „Rozkwit kwalifikacji zawodowych osób dorosłych” – Fundacja Amico (cel, grupa docelowa, formy wsparcia, proces aplikowania, nabór wniosków, formularz rekrutacyjny).

W webinarium weźmie udział:

• Przedstawiciel Fundacji AMICO realizującej projekt „Rozkwit kwalifikacji zawodowych osób dorosłych”

Po webinarium będzie możliwość zadawania pytań.

Szczegółowe informacje dotyczące webinarium znajdą Państwo pod linkiem: „Dofinansowanie na kursy, szkolenia i studia podyplomowe z programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia – subregion przemyski”

Organizator webinarium:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Przemyślu  
ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl 
tel.: 798 771 080, 798 771 524
e-mail pife.przemysl@podkarpackie.pl

W załączniku klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.