Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rzeszowie zaprasza na bezpłatne szkolenie pn. „1.3 Wsparcie MŚP – Dotacja, Typ projektu: Wdrożenia prac B+R, innowacji przez MŚP”.

Szkolenie odbędzie się 21 marca 2024 r. w godzinach od 9:30 do 14:00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, ul. Towarnickiego 3A.

Wsparcie skierowane jest do MŚP z podkarpacia w zakresie wdrożenia we własnej działalności gospodarczej wnioskodawcy wyników prac B+R mających na celu wytworzenie innowacyjnych produktów/ usług lub wprowadzenie nowych procesów produkcyjnych (w tym rozwiązań z zakresu GOZ czy Przemysłu 4.0). Projekty muszą być wynikiem przeprowadzonych wcześniej przez wnioskodawcę lub na jego zlecenie i właściwie udokumentowanych prac badawczo – rozwojowych.

Rejestracja na szkolenie odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Potwierdzenie wysyłane jest na adres mailowy, który podany został w formularzu zgłoszeniowym. W sytuacji nie otrzymania wiadomości z potwierdzeniem rejestracji prosimy o kontakt telefoniczny z organizatorem.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach min. 3 dni przed spotkaniem. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, oraz sprawną obsługę szkolenia.

W spotkaniu wezmą udział pracownicy Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.

Agenda szkolenia:

9:30 – 10:00    Rejestracja uczestników
10:00 – 10:15  Rozpoczęcie spotkania i przywitanie gości
10:15 – 12:00  Omówienie Działania 1.3 Wsparcie MŚP – Dotacja, Typ projektu: Wdrożenia prac B+R, innowacji przez MŚP

  • kto może składać wnioski o dofinasowanie,
  • na co można otrzymać dofinasowanie,
  • kwota dofinasowania,
  • terminy i niezbędne dokumenty,
  • omówienie kryteriów wyboru projektów.

12:00 – 12:20  Przerwa kawowa
12:20 – 14:00  Przedstawienie informacji dotyczących wydatków kwalifikowanych w ramach Działania 1.3 Wsparcie MŚP

  • Omówienie najczęściej pojawiających się pytań,
  • Dyskusja – pytania i odpowiedzi,

Zakończenie spotkania

Organizator spotkania:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
tel.: 17 747 64 15, 17 747 64 82, 17 747 64 88
e-mail: pife.rzeszow@podkarpackie.pl