Przemyski Inkubator Przedsiębiorczości i Innowacji w Przemyślu zaprasza na bezpłatne warsztaty dotyczące generowania pomysłów na działalność gospodarczą oraz z podstaw prowadzenia własnego biznesu pn. „Spotkanie z Biznesem”.

Podczas warsztatów nabędziesz wiedzę i umiejętności potrzebne do świadomego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Warsztaty odbędą się 13 września 2022 r. od 9:00 do 15:30 w Przemyskim Inkubatorze Przedsiębiorczości i Innowacji w Przemyślu.

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego.

Ilość miejsc ograniczona!

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w warsztatach uprzejmie prosimy o powiadomienie nas o tym fakcie nie później niż 3 dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia.

REJESTRACJA ZAKOŃCZONA

Program Warsztatów:

Moduł I - Joanna Lorenowicz, doradca zawodowy, powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu

Wsparcie z zakresu zakładania jednoosobowej działalności gospodarczej.

 1. Przedsiębiorczość
 2. Cechy osoby Przedsiębiorczej
 3. Podstawy prawne działalności gospodarczej
 4. Biznesplan
 5. Rejestracja działalności gospodarczej – CEDG
 6. Podatki
 7. Składki ZUS
 8. Dotacja do działalności gospodarczej
 9. Sesja Q&A

Moduł II - Adam Janusz, Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Funduszy Europejskich”

Prowadzone przez „Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich”.

Moduł III - Agata Lalik, Biuro Karier, PWSW w Przemyślu

ŹRÓDŁA POZYSKIWANIA DOFINASOWANIA NA ZAKAŁDANIE DZIAŁALNOŚCI LUB JEJ DOFINANSOWYWANIE – formy dofinansowania, podmioty udzielające wsparcia

– prowadzi PWSW w Przemyślu

Prelekcja ma na celu wskazanie podmiotów, w których można pozyskać środki finansowe na zakładania działalności gospodarczej, rozwój firm już istniejących oraz działań podejmowanych przez organizacje non for profit. Przedstawione zostaną możliwości oferowane dla poszczególnych sektorów działalności przemyskiego rynku w takich instytucjach i źródłach finansowania jak:

ARiMR – dla rolników/ /przedsiębiorców

NGO – dla organizacji pozarządowych

LGD – dla osób indywidualnych /przedsiębiorców

Moduł IV - Justyna Czternastek i Agnieszka Muzyczka, PARR S.A.

Wsparcie PARR S.A. dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz przedsiębiorców w ramach projektu „Razem zmieniamy Przemyśl”.

Zagadnienia:

 1. Punkt Konsultacyjno-Doradczy START-UP
 2. Warsztaty „Z biznesem na Ty” prowadzone na komputerach w oparciu o Branżowe Symulacje Biznesowe
 3. Punktu Informacyjny BIZNES-INFO
 4. Przemyski Portal Gospodarczy
 5. Przemyskie Śniadania Biznesowe

Organizator zastrzega sobie prawo dokonania niewielkich zmian w szczegółowym programie szkolenia.

Organizator:

Przemyski Inkubator Przedsiębiorczości i Innowacji
ul. Ratuszowa 10 A, 37-700 Przemyśl
tel.: 607 772 408, 695 088 397
e-mail: biuro@inkubatorprzemyski.pl