Dnia 25 maja br. serdecznie zapraszamy Państwa na dzień otwarty Przemyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Innowacji.

Startujemy punktualnie o godzinie 9:00 na ulicy Ratuszowej 10A w Przemyślu!

W ramach dnia otwartego przedstawimy Państwu szczegóły działalności Inkubatora. Będą mogli Państwo poznać podmioty, które już prowadzą swoje firmy pod skrzydłami Inkubatora. Oprowadzimy po kompletnie wyposażonych lokalach biurowych, które jeszcze czekają na to, aby rozpocząć w nich swój dochodowy biznes.

W ramach dnia otwartego Inkubatora odbędzie się również merytoryczne szkolenie z zakresu prowadzenia biznesu w ramach inteligentnych specjalizacji oraz sposobów finansowania innowacji.

Dodatkowo w ramach super bonusu operator Inkubatora firma ZETO-RZESZÓW – autoryzowany partner firmy Comarch – poprowadzi szkolenie z zakresu możliwości i funkcjonalności oprogramowania Comarch ERP Optima.

Podsumowując, odwiedzając nas uzyskasz wiedzę dotyczącą:

 • Środków UE, które są jeszcze do wykorzystania dla przedsiębiorczych.
 • BONUS – Jakie są możliwości Comarch ERP Optima – wybrane zagadnienia?
 • Jak Inkubator może Ci pomóc, gdy masz pomysł na biznes?
 • Jaką pomoc otrzymasz bezpłatnie, gdy zdecydujesz się na współpracę?
 • Jakie koszty ponoszą firmy, które już korzystają z pomocy Inkubatora?
 • Wyposażenia informatycznego biur i dodatkowych możliwości.

Do zobaczenia wkrótce!

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego.

Ilość miejsc ograniczona!

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w wydarzeniu uprzejmie prosimy o powiadomienie nas o tym fakcie nie później niż 3 dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia.

Agenda wydarzenia:
Moduł I
Innowacyjny biznes

 1. Czym jest innowacja?
 2. Osadzenie biznesu w ramach inteligentnych specjalizacji.
 3. Kierunki rozwoju biznesu.
 4. Sposoby finansowania innowacji.

Agenda wydarzenia:
Moduł II
Funkcjonowanie Inkubatora

 1. Prezentacja działań przemyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Innowacji.
 2. Prezentacja budynku Inkubatora, wolnych lokali biurowych oraz użytkowych części wspólnych.

Agenda wydarzenia:
Moduł III
Firma a Comarch ERP Optima

 1. Comarch ERP OPTIMA warunki dla firm
 2. Prezentacji  podstawowych funkcjonalności programu Comarch ERP OPTIMA

Organizator zastrzega sobie prawo dokonania niewielkich zmian w szczegółowym programie szkolenia.

Organizator:
Przemyski Inkubator Przedsiębiorczości i Innowacji
ul. Ratuszowa 10 A, 37-700 Przemyśl
tel.: 695 912 844, 695 088 397
e-mail: biuro@inkubatorprzemyski.pl