Oferujemy dotacje na otworzenie własnej działalności gospodarczej w wysokości 23 050,00 PLN oraz finansowe wsparcie pomostowe w wysokości 16 800,00 PLN

Do projektu zapraszamy osoby spełniające następujące kryteria:
– w wieku 18-29 lat,
– zamieszkujące na terenie województwa podkarpackiego w szczególności w miastach średnich tracących funkcje społeczno – gospodarcze takich jak: Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg,
– pozostające bez zatrudnienia – osoby bezrobotne niezarejestrowane w ewidencji urzędu pracy.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

Szczegółowe informacje oraz kontakt w sprawie Projektu:
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”
ul. Rynek 16/1, 35-064 Rzeszów
Tel. 661 113 018
e-mail: elzbieta@procarpathia.pl

www.procarpathia.pl