Przemyski Inkubator Przedsiębiorczości i Innowacji w Przemyślu zaprasza na bezpłatne warsztaty dotyczące generowania pomysłów na działalność gospodarczą oraz z podstaw prowadzenia własnego biznesu pn. „Spotkanie z Biznesem”.

Podczas warsztatów nabędziesz wiedzę i umiejętności potrzebne do świadomego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Warsztaty odbędą się 30 listopada 2023 r. od 9:00 do 15:30 w Przemyskim Inkubatorze Przedsiębiorczości i Innowacji w Przemyślu.

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego.

Ilość miejsc ograniczona!

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w warsztatach uprzejmie prosimy o powiadomienie nas o tym fakcie nie później niż 3 dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia.

REJESTRACJA ZAKOŃCZONA

REJESTRACJA ZAKOŃCZONA

Program Warsztatów:

9:00 | Powitanie gości

9:30 | Rozpoczęcie spotkania - Sara Grzybalska, koordynator Przemyskiego Inkubatora

Prezentacja działalności Przemyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Innowacji.

10:00 | Moduł I - Joanna Lorenowicz, doradca zawodowy, powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu

Rozpoczęcie własnego biznesu: Od pomysłu do realizacji. Omówienie procesu zakładania własnej firmy, od generowania pomysłu biznesowego po rejestrację i pierwsze kroki.

11:00 | Przerwa kawowa

11:30 | Moduł II - Agnieszka Muzyczka, PARR Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Wsparcie PARR S.A. dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz przedsiębiorców. Dotacje/pożyczki na założenie bądź rozwój działalności gospodarczej.

12:00 | Moduł III - Adam Janusz, Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

„Zapytaj o Fundusze Europejskie”   Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

12:30 | Przerwa kawowa

13:00 | Moduł IV - Wioletta Choma-Wiątek, Enterprise Europe Network przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność biznesu: Omówienie kwestii związanych z zrównoważonym rozwojem, ochroną środowiska i społeczną odpowiedzialnością biznesu.

13:30 | Moduł V - Aneta Rogoz, ZETO-RZESZÓW Sp. z o. o.

Budowanie marki osobistej w mediach społecznościowych.

14:00 | Przerwa kawowa

14:30 | Panel dyskusyjny

15:30 | Zakończenie

Organizator zastrzega sobie prawo dokonania niewielkich zmian w szczegółowym programie szkolenia.

Organizator:

Przemyski Inkubator Przedsiębiorczości i Innowacji
ul. Ratuszowa 10 A, 37-700 Przemyśl
tel.: 607 772 408
e-mail: biuro@inkubatorprzemyski.pl