Przemyski Inkubator Przedsiębiorczości i Innowacji w Przemyślu zaprasza na bezpłatne warsztaty dotyczące generowania pomysłów na działalność gospodarczą oraz z podstaw prowadzenia własnego biznesu pn. „Spotkanie z Biznesem”.

Podczas warsztatów nabędziesz wiedzę i umiejętności potrzebne do świadomego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Warsztaty odbędą się 23 maja 2023 r. od 9:00 do 15:30 w Przemyskim Inkubatorze Przedsiębiorczości i Innowacji w Przemyślu.

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego.

Ilość miejsc ograniczona!

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w warsztatach uprzejmie prosimy o powiadomienie nas o tym fakcie nie później niż 3 dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia.

REJESTRACJA ZAKOŃCZONA

REJESTRACJA ZAKOŃCZONA

Program Warsztatów:

9:00 | Rozpoczęcie spotkania - Maria Orłowska, koordynator Przemyskiego Inkubatora

Prezentacja działalności Przemyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Innowacji.

9:30 | Moduł I - Joanna Lorenowicz, doradca zawodowy, powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu

Wsparcie z zakresu zakładania jednoosobowej działalności gospodarczej.

 1. Podstawy prawne działalności gospodarczej  
 2. Rejestracja działalności gospodarczej – CEDG  
 3. Składki ZUS  
 4. Opodatkowanie działalności gospodarczej  
 5. Dotacja do działalności gospodarczej 
 6. Cechy osoby Przedsiębiorczej  
 7. Ćwiczenia dotyczące badania rynku 
 8. Analiza SWOT 
 9. Sesja Q&A  

12:00 | Przerwa kawowa

12:30 | Moduł II - Adam Janusz, Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

1) Działalność Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich  

2) Fundusze Europejskie na rozpoczęcie działalności gospodarczej: 

 – 7.1 FEP Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy 

 - 7.3 FEP Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy/wsparcie rozwoju przedsiębiorczości 

 – PROW – LEADER 

 – FEPW – Platformy startowe 

 – Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

14:00 | Przerwa kawowa

14:30 | Moduł III - Agnieszka Muzyczka, PARR Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Wsparcie PARR S.A. dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz przedsiębiorców w ramach projektu „Razem zmieniamy Przemyśl”.

Zagadnienia:

 1. Punkt Konsultacyjno-Doradczy START-UP
 2. Warsztaty „Z biznesem na Ty” prowadzone na komputerach w oparciu o Branżowe Symulacje Biznesowe
 3. Punktu Informacyjny BIZNES-INFO
 4. Przemyski Portal Gospodarczy
 5. Przemyskie Śniadania Biznesowe

15:30 | Zakończenie spotkania

Organizator zastrzega sobie prawo dokonania niewielkich zmian w szczegółowym programie szkolenia.

Organizator:

Przemyski Inkubator Przedsiębiorczości i Innowacji
ul. Ratuszowa 10 A, 37-700 Przemyśl
tel.: 607 772 408, 695 088 397
e-mail: biuro@inkubatorprzemyski.pl