W dniu dzisiejszym tj. 20.04.2020 roku odwiedziliśmy Państwową Wyższą Szkołę Wschodnioeuropejską w Przemyślu w celu prezentacji Przemyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości i […]
Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska to uczelnia, której misją jest przede wszystkim praktyczne kształcenie na wysokim poziomie, z uwzględnieniem zapotrzebowania rynku […]