W dniu dzisiejszym tj. 20.04.2020 roku odwiedziliśmy Państwową Wyższą Szkołę Wschodnioeuropejską w Przemyślu w celu prezentacji Przemyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Innowacji.

Podczas prezentacji przedstawiliśmy studentom Uczelni ideę Przemyskiego Inkubatora oraz ofertę i korzyści jakie płyną dla przedsiębiorców, którzy zdecydują się na ulokowanie w Inkubatorze.

Cieszymy się z dużej ilości zadanych pytań, dzięki którym mogliśmy rozwiać wszelkie wątpliwości i bardziej szczegółowo nakreślić zasady panujące w Inkubatorze.

W następnym tygodniu planowane jest również spotkanie ze studentami PWSW w Inkubatorze, aby mogli zobaczyć jak Inkubator funkcjonuje od środka.

Serdecznie Zapraszamy studentów oraz inne osoby zainteresowane również w godzinach funkcjonowania biura Inkubatora tj. Pn-Pt godz. 7:30-15:30 !